Doe mee met 't Groen Verdiep

Groen start met de werking van een eigen Antwerps college, waarin we voor belangrijke progressieve projecten het werk van het stadsbestuur overnemen. 

We werken de projecten uit tot op uitvoerbaar niveau, en organiseren erover inspraak voor Antwerpenaren en voor middenveld. We creëren maatschappelijk draagvlak en zoeken steun van andere politieke partijen. Op die manier dwingen we realisatie af.

Sleutel tot succes

Als projecten voldoen aan twee voorwaarden, hebben ze een grote kans op slagen:

1. De voordelen van de projecten zijn onmiskenbaar, het is duidelijk dat Antwerpen er echt beter van wordt.

2. Er is een duidelijke steun vanuit de Antwerpenaren en middenveldorganisaties.

Twee voorbeelden om dit te staven:

Oosterweel en de overkapping van de ring: de overkapping heeft zo’n meerwaarde dat het onontkoombaar werd, ondanks de langdurende tegenstand uit gewest en stadsbestuur. De actiecomités vertolkten de wil van vele Antwerpenaren.

Op veel kleinere schaal was er de naamsverandering Delwaidedok. De argumenten stapelden zich op en het voorstel van Groen werd direct ondersteund door belangrijke stemmen in Antwerpen.

Progressief offensief

We beginnen de komende maanden met drie belangrijke progressieve projecten:

1. Antwerps circulatieplan

2. Betaalbaar en kwalitatief wonen: Gemeenschappelijk woningrenovaties

3. Adviesraad duurzaam ondernemen

Ik wil meedoen!

Door dit formulier te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.