Nood aan lokale ondersteuning van het tijdelijke opvangcentrum Fedasil

13 Mei 2019

Nood aan lokale ondersteuning van het tijdelijke opvangcentrum Fedasil

Antwerpen kent een rijke migratiegeschiedenis. Het pas heropende Red Star Line getuigt van vele verhalen van Antwerpenaren die zelf ooit de sprong waagden om elders hun leven op te bouwen. Als havenstad trekt Antwerpen op haar beurt nationaliteiten aan van over de hele wereld.

Karen Maes (gemeenteraadslid) en Arbër Halili (districtsraadslid) zijn dan ook niet te spreken over de verklaringen van burgemeester Bart De Wever rond het tijdelijke opvangcentrum in Deurne, dat 120 plaatsen zal aanbieden.

‘Deze mensen komen naar hier, op de vlucht voor erbarmelijke omstandigheden. Bovendien gaat het om mensen die minder mobiel of andersvalide zijn, en hun familie. Het is onze plicht én onze trots om hen op te vangen’, vertelt Karen Maes. 

Arbër Halili: ‘Deze gezinnen en hun kinderen moeten zo snel mogelijk aansluiting vinden bij onze samenleving. Zo kunnen ze hun talenten ontwikkelen en een nieuwe toekomst uitbouwen.’

Halili en Maes dienden beiden opbouwende voorstellen in op de districts- en gemeenteraad om de komst van het centrum en de gezinnen lokaal te ondersteunen.

‘Ten eerste willen we dat de bewoners van Deurne goed geïnformeerd worden’, zegt Halili. ‘Want nu zijn er onterechte angsten, die door de uitspraken van de burgemeester alleen maar verder aangewakkerd worden.’

‘Ten tweede willen we dat de bewoners van het centrum zo snel mogelijk betrokken worden in onze gemeenschap. De kinderen moeten goede opvang krijgen in de scholen en in hun vrije tijd. Waarom organiseren we bijvoorbeeld geen culturele activiteiten samen met het centrum en de buurt?’, vraagt Arbër. 

Volgens Karen Maes is het daarom nodig dat de stad investeert in een gecoördineerde en globale aanpak, eens de asielzoekers hun toekomst willen uitbouwen in Antwerpen. 'De stad moet daarbij een leidende rol spelen in de samenwerking met het OCMW, de middenveldorganisaties en waardevolle burgerinitiatieven’, aldus Maes.

Jammer genoeg werden beide moties niet gesteund door de meerderheden in stad en district.