Een toekomst voor Atlas op maat van Antwerpen

29 Maart 2018

Een toekomst voor Atlas op maat van Antwerpen

Het zit hoog bij de leden van de Raad van Bestuur van Atlas. Zowel bij de vertegenwoordigers van Groen, sp.a en PVDA+ als die van het middenveld. Nadat vorig jaar het mes al stevig in de middelen, het personeel  én de projecten werd gezet, stelt een nieuwe audit van Möbius dat er nog verder moet gesnoeid worden. “Het is wel geweest”, zeggen zowel Tatjana Scheck (sp.a), Mie Branders (PVDA) als Ikrame Kastit (Groen). “Wij willen een toekomst voor Atlas op maat van Antwerpen. Er is nood aan investeringen in samenleven, in Nederlandse taallessen en in inburgering. Onbegrijpelijk dat de schepen voor samenleven nog verdere besparingen wil doorvoeren en daarmee Atlas wil verstikken.”

De stad heeft de opdracht om nieuwkomers en anderstaligen te ontvangen, te helpen met inburgering en ervoor te zorgen dat ze de taal kunnen leren. Anderzijds moet de ontvangende stad zelf ook leren hoe om te gaan met de realiteit van diversiteit.
 
Ikrame Kastit van Groen: “Atlas, als verzelfstandigd agentschap voor integratie en inburgering, speelt hierin al langer een pioniersrol en leverde al veel extra inspanningen. Dat deed ze bovendien als nieuw gefusioneerde organisatie én in volle asielcrisis.  De hamvraag is of het stadsbestuur die dubbele opdracht, naar de nieuwkomers/anderstaligen én naar de ontvangende samenleving, wel wil. Of streeft men naar een verdere uitholling van Atlas door te blijven besparen op mensen en middelen?”
 
Met de audit bestelde het stadsbestuur een analyse van de organisatie, een doorlichting van haar werking en haar financiële toestand. Daar is niks mis mee. Ware het niet dat de auditopdracht wel verdacht veel is opgeschoven naar een andere vraagformulering: hoe draaien we break even? Dat maakt dat de audit enkel oplossingen kan aandragen die besparen op personeel. Na het vertrek van 27,4 VTE’s in 2017 en het geplande vertrek van 19,5 VTE’s in 2018 stelt de audit voor om nog eens 11,24 mensen te laten afvloeien.
 
Mie Branders van PVDA: “Voor het personeel is dat het tegenovergestelde van wat zij in hun acties en via hun vakbondsdelegaties hebben gevraagd. De personeelsleden werkten naarstig door, zonder vervanging van collega’s bij ziekte, zwangerschap of tijdskrediet. Die kaakslag komt hard aan voor het personeel, dat al jaren overal tandjes bijsteekt.”
 
Tatjana Scheck van sp.a: “Als leden van de Raad van Bestuur willen we eerst een grondig overleg met de vakorganisaties en het personeel. De conclusies van de audit moeten aangepast worden aan de realiteit van hun werkervaringen. Niemand weet beter dan zij waar het schoentje echt wringt. Sociaal overleg is een recht, maar de vakbonden reageren dat ze onvoldoende als partner werden geraadpleegd. Dat voel je ook, de audit mist diepgang en nuance.” 
 
De bestuursleden besluiten: “Wij pleiten voor een eerlijke financiering van Atlas zodat de organisatie haar dubbele opdracht op een performante manier kan blijven uitvoeren. Alle acties van het personeel en haar syndicale organisaties krijgen daarom onze volle steun”.

Foto: Sebastiaan ter Burg (cc)