"Tuintjes Brialmontpark integreren in openbaar Volkstuinpark"

23 Februari 2017

Groen Berchem toont zich een grote voorstander van het nieuwe Park Brialmont, maar pleit voor de integratie van de bestaande volkstuintjes in een openbaar Volkstuinpark dat de nadruk legt op ecologisch tuinieren en educatie.  "Met dit compromis komen we tegemoet aan zowel de verzuchtingen van de huidige tuiniers als aan de terechte vraag naar meer openbare, groene ruimte", zegt Groen-raadslid Johan Malcorps.  Vanavond wordt in de districtsraad van Berchem een advies gestemd over het Masterplan Park Brialmont. Er is veel heisa ontstaan rond dit plan omdat de 52 volkstuintjes aan de Wolvenberg Bis moeten verdwijnen. "Wij zijn grote fan van een parkverbinding tussen de groene zones Wolvenberg en Brilschans zoals voorgesteld in het masterplan", legt Malcorps uit. "Op die manier wordt er één groot park gecreëerd met natuurwaarde, respect voor erfgoed én met een belangrijke recreatieve functie. Daar ijveren we met Groen al decennia voor, we zijn blij dat het nu concreet wordt."Toch heeft Groen ook bedenkingen bij het huidige masterplan en de starre houding van het districtscollege onder leiding van N-VA.  "Wij begrijpen niet waarom het college niet volop de kaart trekt van de stadslandbouw", aldus Malcorps. "Het is perfect mogelijk om de bestaande volkstuintjes in de zone Wolvenberg Bis en aan de Polygoonstraat volledig te integreren in het Brialmontpark. Dat kan door ze toegankelijk te maken voor wandelaars en de nadruk te leggen op ecologisch tuinieren. Er kunnen ook educatieve activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld rond gezonde voeding."

"Het idee van zo'n openbaar Volkstuinpark wordt al op veel plaatsen in Antwerpen met succes toegepast, onder meer in Deurne aan Park Groot Schijn en Ertbrugge. Wij vinden het jammer dat er nu zoveel commotie ontstaat rond een plan dat zeer veel troeven heeft. De volkstuinders verjagen van hun grond, is een zeer ongelukkige start voor zo'n veelbelovend project. Een alternatieve locatie aan de luchthaven is voor veel van deze mensen geen oplossing. Laten we daarom streven naar een compromis op de huidige locatie", besluit Johan Malcorps.