Turnhoutsebaan Borgerhout eerste slachtoffer van mobiliteitsplan

27 April 2014

In Wakker op Zondag vandaag lichtte Koen Kennis toe hoe hij de toekomst van de Turnhoutsebaan in Borgerhout ziet. Die moet volgens hem een as blijven voor openbaar vervoer én een invalsweg voor autoverkeer. Voor fietsers is er geen plaats meer, die moeten maar uitwijken naar parallelle straten. Achterhaald, onbegrijpelijk en onrealistisch, volgens  Wouter Van Besien (Groen).  Het voorontwerp van het mobiliteitsplan dat schepen Koen Kennis vorige week lanceerde, heeft al voor heel wat beroering gezorgd. Het huidige stadsbestuur wil af van het STOP-principe en verwelkomt de auto opnieuw in het stadscentrum. Koen Kennis wil geen keuzes maken, en wil zogezegd iedereen tevreden stellen: én de automobilist, én de fietser, én de voetganger én de gebruiker van het openbaar vervoer. Terwijl een goed mobiliteitsbeleid juist wél keuzes maakt. De plaats in de stad is beperkt, zo eenvoudig is dat.  Als we niet voluit gaan voor duurzaam vervoer staan we over vijf jaar nog meer stil dan nu. Experts hebben al brandhout gemaakt van het mobiliteitsplan, de CD&V, die met de NVA de stad bestuurt, heeft openlijk kritiek op het afschaffen van het STOP-principe. Koen Kennis staat in zijn hemd vooraleer hij goed en wel begonnen is aan de uitvoering van zijn plan.

 

Hoe concreter de plannen worden, hoe hallucinanter de visie van dit stadsbestuur op mobiliteit in Antwerpen blijkt. In Wakker op Zondag vandaag lichtte Koen Kennis toe hoe hij de toekomst van de Turnhoutsebaan in Borgerhout ziet. Die moet volgens hem een as blijven voor openbaar vervoer én een invalsweg voor autoverkeer. Voor fietsers is er geen plaats meer, die moeten maar uitwijken naar parallelle straten.

 

"De visie van Kennis is volledig achterhaald. Onbegrijpelijk dat je anno 2014 nog zoiets bedenkt voor een drukke winkelas die dwars door een woonwijk loopt," zegt Wouter Van Besien, gemeenteraadslid en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement die zelf vlakbij de Turnhoutsebaan woont. "Dat er op de Turnhoutsebaan keuzes moeten worden gemaakt, is duidelijk. Door de combinatie van bussen, trams, auto's,  fietsers en voetgangers is het er nu zeer druk en bijzonder gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. De baan is relatief smal, dus er is geen marge. Maar wij hebben er altijd voor gepleit om het autoverkeer te beperken tot bestemmingsverkeer. Het openbaar vervoer moet deels onder de grond, zodat er plaats komt voor voetgangers en fietsers, en voor meer groen. Het premetrostation Drink moet open, en het profiel van de Carnotstraat, met een fietspad langs beide zijden, moet worden doorgetrokken naar de Turnhoutsebaan."

 

Van Besien vermoedt dat ook de handelaars op de Turnhoutsebaan niet blij zullen zijn met de plannen van de stad om fietsers van de Turnhoutsebaan te weren. "Op en rond de Turnhoutsebaan wonen ruim 22.000 mensen. Uit een enquête in 2009 is gebleken dat 90% van de klanten in de winkels op de Turnhoutsebaan met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets naar de winkel komen. Als ze niet langer mogen fietsen op de Turnhoutsebaan, hoe moeten buurtbewoners met de fiets dan naar hun favoriete winkel rijden?"

 

Wouter Van Besien