Uitbereiding zone 30 in Hoboken

24 December 2013

Voor Groen Hoboken stond de verkeersveiligheid altijd al vooraan op onze prioriteitenlijst. We zijn dan ook opgetogen over de uitbreiding en de duidelijke afbakening van vijf zones 30. Het advies daarover werd op de districtsraad van september goedgekeurd.  Zones 30 doen het verkeer rekening houden met de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Hier geldt het 'STOP-principe': eerst denken aan de Stappers, de Trappers, het Openbaar Vervoer, en tot slot de Personenwagen. In de verschillende schoolomgevingen was de beperking tot 30km/u reeds van kracht. De zones 30 omvatten nu in de nieuwe afbakening ook de volgende gebieden: Polderstad, Stuivenberg, Centrum Hoboken, Helsinkistraat en omgeving en ten slotte Hertog van Brabantlei en omgeving.

 

Al na de districtsraadsverkiezingen was bij de onderhandelingen duidelijk gebleken hoezeer voor al de betrokken partijen (Sp.a/Groen, N-VA en CD&V) een verkeersveilige woonomgeving een absolute prioriteit is. Districtsschepen Tom De Boeck (Sp.a/Groen) maakt daar sinds zijn aantreden ook echt werk van, door steevast de veiligheid van de zwakke weggebruikers voorop te stellen bij de (her-) aanleg van straten. De Groene districtsschepen Omar Fathi vindt het al even essentieel dat het bestuur opteert voor veilige schoolomgevingen. De uitbreiding van de zones 30 is dan ook een logisch gevolg.

 

Alle verkeersonveilige situaties moeten we zo goed mogelijk aanpakken. Zones 30 zijn een stap in de goede richting. "Toch is het ook de verantwoordelijkheid van alle deelnemers in het verkeer om de dagelijkse verplaatsingen zo veilig mogelijk te laten gebeuren. En daarin vervullen de chauffeurs een extra belangrijke rol", merkt Omar Fathi op. "Het is dus van groot belang om de mensen te blijven sensibiliseren."