Umicore: Groen eist dat plan voor groene buffer in de wijk afgeblazen wordt

12 Januari 2021

Umicore: Groen eist dat plan voor groene buffer in de wijk afgeblazen wordt

Stad en bedrijf spelen soloslim nu Vlaams rapport aandringt op buffer op eigen bedrijfsterrein

De technische werkgroep van het Vlaamse departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Umicore zelf, ging in het najaar aan de slag om de oorzaken van de plotse stijging in lood-in-bloed-waarden te achterhalen. Die werkgroep maant nu het bedrijf aan om op het eigen terrein een buffer aan te leggen, in plaats van in delen van de woonwijk. Groen eist daarom dat de plannen voor een buffer in de woonwijk opgeborgen worden.

“De stad en Umicore plannen de opkoop van huizen in de woonwijken rond het bedrijf. De buurtbewoners hebben al herhaaldelijk aangeklaagd dat dit plan hun wijk dreigt kapot te maken, zonder dat er enige garantie is dat hun gezondheid zal verbeteren”, zegt Betty Van Dyck van Groen Hoboken.

Vorige maand werden de resultaten van de lood in bloedwaarden bij de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden bekend. Die waren gelukkig gedaald, maar nog steeds zorgwekkend omdat nog een vierde van de kinderen boven de norm zat.

Uit het rapport blijkt dat Umicore inderdaad niet goed voorbereid was op hevige wind bij stormweer waardoor in februari heel veel stof opwaaide en in de wijken terechtgekomen is. Daarna is dat stof blijven liggen door de lange droogteperiode. Tenslotte waren de kinderen door de lockdown veel meer thuis en dus blootgesteld aan de zware metalen lood, arseen en cadmium.

De technische werkgroep formuleerde een aantal maatregelen die het bedrijf moet nemen om het opwaaien van stof te voorkomen. Dat gaat van afdekken van ertshopen, over sassen bouwen waarin kan gelost en geladen worden, tot het aanpassen van de activiteiten aan de weersomstandigheden. Opmerkelijk is dus dat Umicore aangemaand wordt om op de eigen terreinen een bufferzone aan te leggen. Over een bufferzone in de straten naast de fabriek wordt niét gesproken.

Groen-Gemeenteraadslid Ilse van Dienderen besluit: “De stad en Umicore spelen soloslim en dreigen een woonwijk kapot te maken. Na heel wat protest uit de buurt blijkt er nu vanuit de Vlaamse overheidsdiensten evenmin steun voor de onteigeningsplannen. Wij roepen dus de Vlaamse overheid, het Antwerpse stadsbestuur én Umicore zelf op om de aanbevelingen van deze experten te volgen.”