Verhaal ISVAG Wilrijk is ten einde

22 April 2022

Wilrijk

Verhaal ISVAG Wilrijk is ten einde

"Het stadsbestuur en de Vlaamse overheid mogen eindelijk aanvaarden dat het verhaal van de verbrandingsoven in Wilrijk ten einde is. De alternatieven zijn er, ga nu eindelijk voor de duurzame alternatieven.”

Groen roept Demir en van Doesburg op om eindelijk te gaan voor duurzame alternatieven

In één en dezelfde week wordt de overheid teruggefloten op twee dossiers die van groot belang zijn voor de gezondheid van de Antwerpenaren. Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege: “Zowel bij de Oosterweelwerken als bij de vergunning voor ISVAG leeft ze haar eigen wetgeving niet na. Het lijstje met prutswerk wordt steeds langer.” Antwerps gemeenteraadslid Ilse van Dienderen vult aan: “Slecht bestuur noemen wij dat. Het stadsbestuur en de Vlaamse overheid mogen eindelijk aanvaarden dat het verhaal van de verbrandingsoven in Wilrijk ten einde is. De alternatieven zijn er, ga nu eindelijk voor de duurzame alternatieven.”

Dat ISVAG roekeloos is, wordt nu door de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd. De raad stelt dat het dossier rammelt, want er is geen degelijke studie toegevoegd in het dossier over locatie-alternatieven. Nochtans waren de resultaten van de ‘request for information’ duidelijk: er zijn zowel qua locatie als qua technieken alternatieven. De resultaten van die RFI zijn niet meegenomen in het MER. Dat was ook exact wat Groen Antwerpen in haar bezwaar in 2020 stelde. De overcapaciteit van de oven was voor Groen ook een no pasaran, want dat gaat in tegen het Vlaamse afvalbeleidsplan.

Van Dienderen: “Dat ISVAG met oogkleppen op vasthield aan haar eigen grote gelijk breekt hen nu zuur op. De onzekerheid die nu bestaat, is volledig op conto van ISVAG en haar grootste aandeelhouder, stad Antwerpen, te schrijven. Wij kijken naar schepen van Doesburg om eindelijk het gezond verstand te laten zegevieren.”

Schauvliege besluit: “Deze Vlaamse regering blijft er een knoeiboel van maken en speelt met de gezondheid van de Vlaming en de Antwerpenaar. Wat een blamage. Hoog tijd dat minister Demir kiest voor de alternatieven en niet koppig vasthoudt aan wat nu overduidelijk einde verhaal is.”