Verhuizen voor jouw gezondheid of voor die van Umicore?

23 December 2021

Hoboken

Verhuizen voor jouw gezondheid of voor die van Umicore?

Moeten zovele volwassenen verhuizen om zo een schamele winst extra te boeken?

Op de raadscommissie stelde Umicore de resultaten voor van een studie die Arcadis uitvoerde om het effect in te schatten van de afbraak van de woningen vlakbij de fabriek en de aanleg van een groene zone.

Dat er hulp komt om de gezinnen met kinderen de mogelijkheid te geven om te verhuizen, dat hebben we altijd toegejuicht. De studie berekent welke winst er gemaakt wordt door minder kinderen bloot te stellen. Die winst is er zeker.

Wat de studie niét kan aantonen is dat het noodzakelijk is om ook alle andere bewoners uit zone M1 te verwijderen en er een groene zone van te maken. Het effect op de luchtkwaliteit door de aanplant van een ‘bos’ zou misschién tot een verbetering kunnen leiden tussen 0 en maximaal 20 %. Het gaat dan om veranderingen in de luchtstromen en ‘verdunning’ van de vervuiling. Of dit effect er ook zal zijn in de winter, als de bomen hun blad laten vallen,  is onduidelijk. Hoeveel jaar het gaat duren vooraleer de luchtstromen voldoende veranderen is evenmin duidelijk. Umicore zelf geeft deze cijfers onder veel voorbehoud. Concreet zou het afbreken van de huizen en die vervangen door groen voor maximaal 4% van de resterende kinderen nog een verbetering geven.

Wij stellen ons dus opnieuw de vraag of de maatregel nog wel in verhouding is met de te verwachten winst! Moeten zovele volwassenen verhuizen om zo een schamele winst extra te boeken? Onbegrijpelijk dat het bestuur van stad en district zomaar akkoord zijn gegaan met deze ingreep in het openbaar domein door een privé bedrijf, zonder garantie op positieve effecten.

 

Betty

Fractieleidster Groen Hoboken