Verkeerschaos Sinksenfoor: Stadsbestuur, los het op!

15 Juni 2022

Verkeerschaos Sinksenfoor: Stadsbestuur, los het op!

“Het is een pijnlijke illustratie van het manke mobiliteitsbeleid van de stad. Men voorziet grote parkings, van waaruit de evenementen vlot bereikbaar zijn, maar geeft mensen ook de kans om tot aan het evenement te rijden. Met complete verkeerschaos als gevolg.”

Veel bewoners van Deurne, Borgerhout en Antwerpen-Noord bezoeken graag de Sinksenfoor en vinden het een mooie traditie. Helaas gaat dit ook gepaard met buitensporige overlast, zoals verkeerschaos, foutparkeerders, lawaai en zwerfvuil. Die overlast dreigt het draagvlak in de buurt volledig onderuit te halen, aldus Groen. “Het stadsbestuur moet dringend maatregelen nemen om de verkeerschaos op te lossen”, zegt gemeenteraadslid Ilse van Dienderen.

In de volledige Sinksenfoorperiode staan er op de site van het Sportpaleis 26 evenementen gepland. Morgen, 16 juni, is één van de hoogdagen. Dan vindt voor het eerst tijdens de Sinksenfoor zowel in het Sportpaleis als in de Lotto Arena een evenement plaats. En het belooft mooi weer te worden, dus wordt er véél volk op de Sinksenfoor verwacht. Spoor Oost is niet beschikbaar als parking. En de parking op de Slachthuissite is sterk verkleind, nu daar de bouwwerken gestart zijn. Buurten zetten zich schrap om de overlast in hun buurt, morgen, te 'ondergaan'.

Het lijkt erop dat dit allemaal weinig voorbereid verloopt. Groen stelde de voorbije maanden nochtans meerdere vragen aan stads- en provinciebestuur in verband met deze te verwachten situatie. Van Dienderen: “In de gemeenteraad kregen we als antwoord: als het vastloopt is dat het probleem van het Sportpaleis, in de provincieraad luidde het: er zijn mobiliteitsmanagers die alles in goeie banen zullen leiden. We stelden weinig urgentie vast.”

Breng je mee de chaos in beeld?

Groen zal nu donderdag de situatie in de buurten rondom én in de 4 grote P+R's in beeld brengen en roept buurtbewoners op om hetzelfde te doen voor de situatie in hun buurt: zoekgedrag, filevorming, onveilige situaties, zwerfvuil,... Buurtbewoners mogen filmpjes en foto's insturen naar [email protected] of via de Facebook of Instagram van Groen Antwerpen.

Tijd voor een ander beleid

Intussen roept Groen het stadsbestuur, het provinciebestuur, de uitbater van het Sportpaleis/Lotto Arena en de uitbaters van de Sinksenfoor op om duidelijke keuzes te maken. Van Dienderen: “Het is een pijnlijke illustratie van het manke mobiliteitsbeleid van de stad. Men voorziet grote parkings, van waaruit de evenementen vlot bereikbaar zijn, maar geeft mensen ook de kans om tot aan het evenement te rijden. Met complete verkeerschaos als gevolg.”

Volgens Groen kan het stadsbestuur nog zoveel communiceren en verleiden, als er niets wordt afgedwongen – zoals bijvoorbeeld een parkeerverbod behalve voor buurtbewoners en mensen met een beperking – is dat alles een maat voor niets. Zolang er niet alles aan gedaan wordt om die verkeersstromen te sturen, denk aan meer fietsparkings, langere trams en pendelbussen van en naar de P+R´s tot later op de avond, zullen bezoekers blijven proberen om zo dicht mogelijk te geraken, met alle gevolgen vandien voor de buurtbewoners.