Verkeersveilig Berchem: dringend nood aan investeringen

23 December 2013

Berchem telt drie zwarte verkeerspunten waar gemiddeld elke week wel een ongeval gebeurt. Dat blijkt uit cijfers van het Verkeersveiligheidsplan 2013-2018. Investeringen in veiligheid zijn meer dan nodig.  De zwarte punten in Berchem liggen allemaal nabij de Singel. Het gaat om de Posthofbrug aan het station, de uitrit van de snelweg aan de Grote Steenweg en het kruispunt van de Grote Steenweg met de SIngel. In 2012 gebeurden er 50 ongevallen en vielen er 77 gewonden, vaak door overdreven snelheid, alcohol of het negeren van de voorrangsregeling.

 

Helaas zijn fietsers en voetgangers het vaakst het slachtoffer. Onder de twintig verkeersdoden in de stad Antwerpen waren er negen voetgangers en vier fietsers. Hoog tijd dus voor structurele maatregelen! De meeste slachtoffers vallen nabij gewestwegen, vandaar dat we het stadsbestuur oproepen om op tafel te slaan in Brussel. Investeren in veiligere gewestwegen is noodzakelijk. Maar het lijkt er steeds meer op dat Vlaanderen niet meer investeert in Antwerpse wegen, omdat die over een paar jaar kunnen worden overgedragen aan de stad. "En het stadsbestuur wil duidelijk de autodoorstroming op de grote verkeersassen die dwars door de stad lopen versterken en het STOP-principe slechts beperkt inzetten", aldus gemeenteraadslid Freya Piryns.

 

Maar ook het districtsbestuur moet zijn verantwoordelijheid nemen. De stipte uitvoering van de bestaande wijkcirculatieplannen bijvoorbeeld: zo krijgen de voetgangers en de steeds talrijkere fietsers eindelijk de plaats die ze verdienen. Het districtsbestuur wil de plannen liever herbekijken, lees: gewoon niet uitvoeren. Zo blijft het in de Fruithoflaan wachten op een veilig fietspad en is het nu ook onzeker of de voetpaden er worden heraangelegd. Uit internationale studies blijkt nochtans dat fietsers een interessante groep klanten vormen, die vaker naar de winkel gaan dan automobilisten. De eenzijdige focus op autobereikbaarheid kost de winkeliers dus klanten. De onveilige voetpaden en het gebrek aan een fietspad vormen daarenboven een serieuze handicap voor de autolozen uit de buurt; voor wie geen auto bezit, is het lastig zich verplaatsen op en rond de Fruithoflaan.

 

Tot slot dient ook de fietsas tussen Groenenhoek en het Rooi (Van Berckenlaan, Edelgesteentestraat, Arbeidersstraat) dringend een fietspad te krijgen. Zowel voor fietsers - vaak jonge ouders met hun kinderen - als voor automobilisten is die weg 's ochtends hachelijk. Hopelijk moeten we niet wachten op een dodelijk ongeval vooraleer het districtsbestuur stappen onderneemt.