Hoeveel doden moeten er nog vallen voor de verantwoordelijken wakker worden?

17 Oktober 2017

Hoeveel doden moeten er nog vallen voor de verantwoordelijken wakker worden?

Vandaag gebeurde in Hoboken opnieuw een dodelijk ongeval. Een fietser die rechtdoor reed, botste tegen een auto die rechtsaf sloeg. De auto en de fietser hadden samen groen. De fietser overleed. Dit is de derde fietser in enkele weken tijd, die overlijdt naar aanleiding van een verkeersongeval. "Voor elk van de voorbeelden zijn concrete maatregelen gekend om dergelijk ongeval te voorkomen, maar er gebeurt nauwelijks iets", reageert gemeenteraadslid Freya Piryns. "Voor Groen is de maat vol."

"Zowel de Fietsersbond, als Ouders van Verongelukte Kinderen als verschillende experts roepen al jaren op om maatregelen te nemen om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen", zegt Piryns. "Jaar na jaar doen ze concrete voorstellen om kruispunten conflictvrij te maken of om vrachtverkeer in de buurt van waar veel mensen wandelen en fietsen te vermijden. Ook Groen heeft al tal van maatregelen voorgesteld. Maar er gebeurt amper iets met al die voorstellen. Hoeveel doden moeten er nog vallen voor de verantwoordelijken wakker worden?"

“Het dodelijk ongeluk vandaag, is opnieuw een ongeval dat niet had moeten gebeuren, als er een conflictvrije lichtenregeling zou geweest zijn”, aldus Freya Piryns. “Dit maakt me boos, verontwaardigd en intriest. Elk jaar opnieuw vraag ik aan het stadsbestuur om conflictvrije lichtenregeling in te voeren op alle kruispunten in onze stad of om andere maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Elk jaar opnieuw vindt schepen Koen Kennis (N-VA) dat hij al genoeg doet. Elke keer opnieuw zoekt hij smoesjes om dat niet te doen.  Elke keer opnieuw keurt de meerderheid onze concrete voorstellen af. En elke keer opnieuw vallen er slachtoffers. Hoe lang gaan ze nog zeggen dat ze goed bezig zijn?”

Groen herhaalt haar oproep die gisteren op de gemeenteraad werd afgekeurd om een 'taskforce minder verkeersslachtoffers' op te richten. Die heeft als kerntaken: 

  • om zo veel mogelijke zwarte kruispunten conflictvrij te maken
  • om grote vrachtwagens tijdens het begin en einde van schooltijd niet te laten rondrijden in de buurt van belangrijke fietsassen en scholen
  • om een plan uit te werken om grote vrachtwagens in de binnenstad, in districtskernen, of in de buurt van scholen, te weren. 

"Wij zijn verbijsterd dat de meerderheid deze motie opnieuw heeft verworpen", aldus Piryns. "Wij zullen deze oproep op de volgende gemeenteraad opnieuw voorleggen. En als het moet de maand daarna opnieuw. Tot het stadsbestuur in actie schiet. Want niets doen, is niet minder dan schuldig verzuim.”