Verlenging milieuvergunning tankstation is gevaar voor Borgerhoutenaar

29 Januari 2015

De Antwerpse deputatie heeft beslist om de milieuvergunning voor het tankstation gelegen in de Montensstraat (Borgerhout) te verlengen. Nochtans zorgt het tankstation dat zich bevindt in een drukke woonkern en dicht bij scholen ligt, al jaren voor gevaarlijke verkeerssituaties. Op 1 jaar vonden er 20 verkeersongevallen plaats volgens de recente verkeersveiligheidscijfers. In het belang van de veiligheid van de omwonenden vraagt Groen de deputatie deze verlenging terug te trekken.  Op 23 oktober 2014 besliste de Antwerpse deputatie om de milieuvergunning voor het Tankstation in de Montensstraat te Borgerhout voor de derde keer te verlengen. Borgerhouts districtsraadslid Inge Jooris (links op de foto) betreurt dat de deputatie geen rekening heeft gehouden met de onveilige verkeerssituatie die het tankstation veroorzaakt: "Op 1 jaar vonden hier maar liefst 20 verkeersongevallen plaats. Het tankstation dat zich te midden van een drukke woonwijk en vlakbij een aantal scholen en een dienstencentrum bevindt, zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Zolang het tankstation daar blijft, kan deze gevaarlijke toestand niet worden opgelost en zullen er slachtoffers blijven vallen."Naast de gevaarlijke verkeerssituatie stelt provincieraadslid Loes Van Cleemput (rechts op de foto) zich ook de vraag of een installatie met een dergelijke impact en milieulast wel thuishoort in een druk woongebied: "De visie dat tankstations niet in woonzones thuishoren, is een visie die breed gedragen is bij vele beleidsmakers. Het is onbegrijpelijk dat de Antwerpse deputatie het belang van de eigenaar laat primeren boven het algemeen belang." Van Cleemput en Jooris hekelen ook op de slinkse manier waarop de deputatie de buurt heeft ingelicht: "De burgers hebben 30 dagen de tijd om te reageren tegen dergelijke beslissingen maar het aanplakbiljet was onvoldoende zichtbaar. Het werd uitgehangen aan de kant van het dienstencentrum. Auto's staan daar de hele tijd aan te schuiven waardoor het zicht op het bord belemmerd werd."

Van Cleemput zal vandaag tijdens de provincieraad de deputatie vragen om de toegekende milieuvergunning terug te trekken. Een tankstation hoor niet thuis in een drukke woonwijk en al helemaal niet als het jaarlijks zorgt voor 20 verkeersslachtoffers.