Groen Antwerpen pleit voor verplichte deelname aan centraal aanmeldingssysteem

22 Maart 2018

Groen Antwerpen pleit voor verplichte deelname aan centraal aanmeldingssysteem

De stad Antwerpen maakte dit jaar voor het eerst gebruik van een centraal aanmeldingssysteem voor secundaire scholen. Groen vraagt naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten hiervan dat minister van onderwijs Hilde Crevits geen dag langer talmt met het verplicht maken van één centraal aanmeldingssysteem zodat de onduidelijke situatie die vandaag in Antwerpen heerst volgend jaar niet wordt herhaald.

Tegelijk roept Groen op tot een maximale transparantie over de werking van dit systeem en vraagt om - waar mogelijk - nog meer inspanningen te doen om terecht bezorgde ouders zo snel mogelijk te kunnen gerust stellen.

“Dat vele kinderen niet naar de school van hun voorkeur kunnen, of dat hun ouders alsnog voor een schoolpoort zullen moeten kamperen, is in de eerste plaats een gevolg van het feit dat er te weinig scholen zijn en dat is onaanvaardbaar”, legt Freya Piryns, gemeenteraadslid voor Groen, uit. “De kinderen die nu niet terecht kunnen in hun voorkeurschool secundair of zelfs geen enkele school kregen toegewezen, zijn ook de kinderen die op de wachtlijst stonden in het basisonderwijs en op de wachtlijst in de kinderopvang. Het is onbegrijpelijk dat Vlaanderen en de stad daar nog niet uit geleerd hebben. Een slimme stad bouwt haar scholen op tijd.”

Het centraal aanmeldingssysteem werkt bovendien alleen als alle scholen er aan meedoen. In Antwerpen deden 46 scholen wél mee en 20 niet. Dat zorgt voor veel ongerustheid en grote ongelijkheid. De enige manier om tot een eerlijke verdeling te komen, is werken met één verplicht centraal aanmeldingssysteem voor alle scholen, volgens eerlijke en duidelijke criteria. Antwerpen heeft die expertise in huis en past ze reeds toe in het basisonderwijs. Vlaanderen moet steden en gemeenten hiertoe verplichten. Voor Groen is het feit dat de decretale verplichting tot het werken met één centraal inschrijvingssysteem geblokkeerd werd door een politiek spel ten koste van de sociale mix in onze scholen, een vorm van schuldig verzuim.

Freya Piryns: “Doordat de ene school wél in het systeem is ingestapt en de andere niet, wordt segregatie in stand gehouden. Eerder bleek al dat de scholen die niet meedoen met het centraal aanmeldingssysteem, en waar dus terug zal gekampeerd worden, net de scholen zijn waar nu al de laagste sociale mix is. In essentie gaat het dus over wat voor stad we willen. Een stad waar iedereen evenwaardig meetelt en waar we elkaar leren kennen? Eentje waar kinderen op school leren samenleven? Of niet?”