Vlaamse regering verliest alle zin voor realiteit in Oosterweeldossier

13 April 2016

Oosterweelverbinding meermeer

"De is en een spookdossier aan het worden. De regering doet of ze de vergunningen en het geld heeft om te beginnen bouwen, maar de realiteit is totaal anders." Dat zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien als reactie op de persconferentie van de politieke stuurgroep van de Oosterweelverbinding.

 

Op die persconferentie verkondigde de Vlaamse regering twee belangrijke boodschappen. Wouter Van Besien: "Ten eerste: het Vlaams gewest gaat een overeenkomst maken met BAM, waarin staat dat de Vlaamse regering de realisatie van Oosterweel wel zal betalen. Klein detail: op de begroting van het Vlaams gewest staat daar nog geen geld voor ingeschreven. Ook het Rekenhof, de financiële waakhond van de overheid, heeft dat met zoveel woorden gezegd in zijn laatste rapport. De evidente vraag is dan ook: waar is het geld?"
 

Van Besien hekelt ook de tweede boodschap van de Vlaamse regering, waaruit blijkt dat ze de inspraakprocedures en alternatieve voorstellen koudweg naast zich neerlegt. "Volgens de regering zit alles op schema. De spade kan bijna de grond in. Daarbij verliest ze, zoals steeds, uit het oog dat er nog heel wat inspraakprocedures voorzien zijn. Die procedures kunnen uiteraard tot een verandering of bijsturing van het project leiden. Waarom zijn er anders nog inspraakprocedures nodig, als je er op voorhand toch vanuit gaat dat alles in orde zal zijn?"

 

"Het protest in Antwerpen tegen deze nieuwe autostrade door de stad is groot", zegt Van Besien. "Dat weet ook de Vlaamse regering maar al te goed. Het feit dat ze zich op de borst blijft kloppen en blijft verkondigen dat Oosterweel er komt, zal het protest niet doen luwen, integendeel. Bovendien is er een rechtszaak lopende tegen de Oosterweelverbinding, net omdat de regering in het verleden alle inspraak en alternatieven genegeerd heeft en geen eerlijke kans heeft gegeven. Dit ondanks alle ingediende bezwaren, die zowel terecht als overtuigend zijn."