Volgende saga in dossier sociaal beleid

29 Mei 2017

Het Antwerpse stadsbestuur wil dat in de toekomst alle beslissingen rond de vermarkting van het sociaal beleid worden genomen door het college en niet meer door de gemeenteraad. Groen-raadslid Ikrame Kastit reageert verbouwereerd. "Dit betekent dat heel het debat over het sociaal beleid aan de openbaarheid wordt onttrokken. N-VA probeert hiermee om kritische stemmen in dit gevoelige dossier monddood te maken."  Met het besluit dat maandag voorligt op de gemeenteraad wil het stadsbestuur de volledige toekenning voor de projecten sociaal beleid overhevelen naar het college. Het gaat daarbij zowel over de procedures die gevolgd moeten worden, maar ook over de goedkeuring van de uitvoeringsovereenkomsten, de uitbetaling en de opvolging van de projecten.

 

Volgens Kastit is dit een aanfluiting van de democratische controle. "Dit is simpelweg een manier om de gemeenteraad en de oppositie buitenspel te zetten. De voorbije maanden woedde het debat over het sociaal beleid in de stad en de vermarkting erg hevig. Met deze beslissing is er geen debat meer, want het college krijgt de bevoegdheid om alles zelf te beslissen. Nochtans zijn er aanzienlijke bedragen mee gemoeid en verdienen deze beslissingen een grondig debat. De 12 opdrachten die nu al zijn uitgeschreven door de stad zijn samen goed voor 2,86 miljoen euro. Daar komen in de toekomst nog alle projecten bij die worden aangeboden op de markt.  

 

Volgens Kastit wordt steeds meer duidelijk dat niets N-VA tegenhoudt in haar drang om de zorgsector te commercialiseren. "Eerder was er al de schorsing van de gouverneur in het dossier De Vaart wegens procedurefouten, dan volgde de plotse stopzetting van een aantal projectoproepen. Vervolgens was er de op leugens gebaseerde nieuwe toekenning van De Vaart en het Zorghostel aan G4S. En nu dit. De hele vermarkingsoperatie is door N-VA haastig in elkaar geknutseld vanuit ideologische redenen. De huidige zorgverleners, zoals het Centrum Algemeen Welzijn, de uitbater van onder meer De Vaart, moeten en zullen kapot gemaakt worden."

 

Groen roept de voltallige gemeenteraad op om dit besluit niet goed te keuren. En de discussie over de toekomst van het sociaal beleid van de stad eerlijk en in alle openbaarheid te blijven voeren.