Groen biedt garanties voor volledige overkapping en heldere financiering

13 Juli 2018

Groen biedt garanties voor volledige overkapping en heldere financiering

Op een persconferentie stelde Groen vandaag dat het tijd is om in het dossier van de Antwerpse ring twee belangrijke beslissingen te nemen: de keuze voor een light versie van Oosterweel én financiële garanties voor de volledige overkapping. Doordat de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur deze beslissingen weigeren te nemen, dreigen ruimtelijke miskleunen te ontstaan. Groen bracht zelf werkende oplossingen naar voor, en engageert zich voor de uitvoering van het héle Toekomstverbond.

Er zijn al belangrijke en goede stappen vooruit gezet in heel het dossier van de Antwerpse ring, de Oosterweelverbinding en de overkapping. De uitganspunten van het Toekomstverbond zijn goed: minder auto- en vrachtverkeer, het doorgaand verkeer via het haventracé en de overkapping van de ring. Met de selectie van de 18 leefbaarheidsprojecten wordt overkapping ook een onderdeel van het beslist beleid.

Toch zijn er ook redenen voor bezorgdheid, die Groen nu de wereld uit wil.

 

Geen open autostrade van 26 baanvakken, wel een compacte Hollandse Knoop en overkapping van de noordersingel.

 

Wouter Van Besien: “De Vlaamse regering en het stadsbestuur moeten nu een aantal essentiële keuzes maken, die een grote impact hebben op de leefkwaliteit in een aantal wijken. Zo moeten ze kiezen voor een Oosterweel Light. Als de huidige zware plannen worden uitgevoerd, zit Antwerpen binnenkort opgezadeld met een open autostrade van 26 baanvakken ter hoogte van Borgerhout, Deurne en de Damwijk. Dat is een verslechtering van de huidige toestand en voor Groen onaanvaardbaar.”

 

Ook in Merksem is er een verbreding van de ring voorzien, met vier extra rijstroken. Voor Groen staat dat haaks op wat er moet gebeuren. Die toename van capaciteit zal er namelijk ook toe leiden dat er net méér auto’s aangetrokken worden, terwijl het Toekomstverbond zich richt op een modal shift, dus minder auto- en vrachtverkeer.

 

In Ekeren zal er heel wat extra infrastructuur samen komen met het radicaal haventracé, de aanleg van de A102 en de tweede spoorontsluiting. Met de Oosterweel Heavy verhoogt bovendien de verkeersdruk richting Noorden.

 

Voor deze drie plekken brengt Groen andere, haalbare oplossingen, die er voor zorgen dat alle wijken kunnen profiteren van de overkapping van de ring. In de plaats van de Hollandse knoop, overkappen we de Noordersingel mee en verleggen we de Slachthuislaan. Door de ring niet te verbreden in Merksem kunnen we een groen hart maken tussen Merksem en Luchtbal. In Ekeren zorgen we ervoor dat de A102 in een geboorde tunnel terechtkomt en de A12 niet uitbreidt aan de kant van Ekeren. Ook de bestaande gaten in de overkapping moeten nog weggewerkt worden.

 

Financiële garanties: investeringsruimte creëren op een economisch verantwoorde manier

 

“Om tot een volledige overkapping te kunnen komen, is een financieel meerjarenplan met sluitende garanties nodig”, vervolgt Van Besien. “Momenteel is dat één grote black box. Binnen de meerderheidsfracties is er op dit moment geen intentie om daar werk van te maken.”

 

De financiering en de kostenramingen van de Vlaamse regering zijn onvolledig en weinig doorzichtig. Voor de eerste overkappingsprojecten ligt er tot op heden amper 300 miljoen euro op tafel (waarvan slechts 50 miljoen van het Vlaamse gewest), of minder dan een kwart van wat nodig is voor de eerste ‘kleine’ fase.

 

Het hele businessmodel van Oosterweel berust nog steeds op tolheffing. Het Toekomstverbond maakt wel gewag van een slimme kilometerheffing. Ook hier geraakte deze Vlaamse regering het niet over eens.

 

Groen pleit voor het verdwijnen van een tunneltol en die te integreren in een slimme kilometerheffing. Dit creëert op een economisch interessante manier investeringsruimte.

Naast de economische en sociale voordelen van minder files en een betere gezondheid, levert de slimme kilometerheffing in Vlaanderen 2,8 miljard euro per jaar op aan investeringsruimte in de modal shift en leefbaarheidsprojecten. Ongeveer één vijfde van dit bedrag kan op de volgende manier gebruikt worden voor Antwerpen:

 

- 240 miljoen euro per jaar van 2026 tot 2060 voor Oosterweel Light

- 310 miljoen euro  per jaar van 2020 tot 2035 voor de Overkapping zoals  vooropgesteld  in de ambitienota “Over de Ring”

- 100 miljoen euro per jaar voor de Antwerpse Modal Shift

 

Van Besien: “Wij willen niet dat er wordt ingeboet op de ambities van het Toekomstverbond. Anders eindigt de overkapping in infrastructurele gatenkaas. Om aan te tonen dat dit alles mogelijk en betaalbaar is, stellen we vandaag een eigen kostenraming en realistisch financieringsplan voor.”

 

Lees hier het volledige plan van Groen.