20 feb 2017

Voor alle duidelijkheid

Groen vindt het belangrijk om in alle transparantie haar mandaten en de bijhorende bezoldiging te communiceren. Daarom vinden jullie hierbij een overzicht van de mandaten die onze raadsleden in de gemeenteraad en OCMW-raad, in of namens de stad Antwerpen invullen.  BIJLAGEN:

mandaten%20Groen%202016_1.pdf

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.