Voor meer Groen

01 Juli 2024

Voor meer Groen

Groen zit al meer dan 20 jaar niet in het stadsbestuur en dat zie je aan onze stad. In steden waar Groenen meebesturen trekken ze aan de kar om levenskwaliteit van de bewoners voorop te zetten. In Antwerpen is het beleid hierrond ondermaats. In de stadsmonitor is dat ook duidelijk te zien: de Antwerpenaar hoort bij de meest ontevreden inwoners in vergelijking met andere steden in Vlaanderen. Daar wil Groen verandering in brengen. Door in te zetten op beter en veiligere mobiliteit, op betaalbare woningen, meer groen en op een stad die dicht bij al haar inwoners staat.

Voor meer verkeersveiligheid en meer openbaar vervoer

Het verkeer in Antwerpen staat vast en wie er wandelt of fietst weet dat het er gevaarlijk is. Nog steeds zijn er dagelijks 3 ongevallen met fietsers.  Er zijn veel te veel verkeersslachtoffers. Wij maken van Antwerpen een stad waar wandelen, fietsen en het openbaar vervoer plezant, vlot en vanzelfsprekend zijn. Waar je de auto niet nodig hebt om ergens te geraken. Een stad met jaarlijks 0 verkeersdoden. Een stad waar zowel arbeiders, scholieren als de ceo van een havenbedrijf de tram wilt nemen.

Voor meer groene ruimte

Antwerpen is te grijs. Er is te veel beton. We hebben nood aan meer groen en natuur, verkoeling en gezonde lucht. Wij willen Antwerpen veel groener maken, met meer parken, groene woonstraten, schaduw en water om te verkoelen. Elke Antwerpenaar heeft recht op een tuin: achter zijn huis of voor zijn huis in de vorm van groene pleintjes en parken.

Voor meer betaalbare woningen

Wonen is voor veel Antwerpenaren te duur en de woonkwaliteit laat te wensen over. Elke Antwerpenaar heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, of je nu wilt huren of kopen, alleenstaand bent of een groot gezin hebt. Wij maken van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen een topprioriteit. Daarom bouwen we sociale woningen, voorzien we betaalbare huur- en koopwoningen, ondersteunen we renovaties en geven we nieuwe woonvormen alle kansen.

Voor 100% samenleven en 0% uitsluiting

Onze stad bruist en is superdivers; dat is een ongelofelijke rijkdom. Daar wordt te weinig op ingezet. We ondersteunen en omarmen het rijke buurtleven: speelstraten, leefstraten, schoolstraten, buurtfeesten, jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Te vaak mag identiteit niet getoond worden en is er discriminatie op de huurmarkt, de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven. In Antwerpen moet iedereen zichzelf kunnen zijn, is het tonen van je identiteit oké en moet je je goed en veilig kunnen voelen op straat, in de werkomgeving, in de sport- of jeugdvereniging, in het uitgaansleven. In onze stad is er geen plaats voor racisme en discriminatie.