Op voorstel van Groen voortaan automatische toekenning OCMW-tarief kinderopvang

04 Mei 2021

Op voorstel van Groen voortaan automatische toekenning OCMW-tarief kinderopvang

Antwerpen, 4 mei 2021 – Op voorstel van Groen zal het Antwerpse OCMW voortaan automatisch het verminderd tarief voor kinderopvang toekennen voor ouders die daar recht op hebben. “Dit maakt een wereld van verschil”, zegt Fabienne Toussein, die namens Groen zetelde in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Ouders met een beperkt budget kunnen beroep doen op een individueel verminderd tarief voor kinderopvang als ze bijvoorbeeld in een VDAB-traject zitten, of een opleiding of inburgeringstraject volgen. Maar sommige ouders vallen niet onder deze categorie en hebben toch financiële moeilijkheden om hun kinderopvang te betalen.

Toussein: “Wij stelden dus voor om een automatische toekenning van een verminderd tarief voor kinderopvang te voorzien als blijkt dat ouders in aanmerking komen voor de toekenning van een leefloon en de klimpremie. Hiermee werken we drempels weg, zowel voor de hulpverleners als voor de cliënten. Een win-win.”

Groen is tevreden dat het voorstel werd overgenomen.