“Geen vrachtverkeer tijdens start en einde schooldag”

05 September 2023

“Geen vrachtverkeer tijdens start en einde schooldag”

'Laat om te beginnen al vrachtwagens enkel rechtsaf slaan als het kruispunt conflictvrij is ingericht. Circulatiemaatregelen kunnen de verkeersveiligheid drastisch verhogen.'

Naar aanleiding van een aantal dodelijke ongevallen waarbij vrachtwagens die rechtsaf sloegen in een woonwijk, voert Groen vandaag actie voor meer verkeersveiligheid in de stad. De partij lanceert een petitie met als belangrijkste eis dat vrachtwagens enkel rechtsaf mogen in woonwijken als het kruispunt een conflictvrije inrichting hebben.

“De verkeersveiligheid in onze stad neemt niet toe”, zegt Antwerps Groen-voorzitter Bogdan Vanden Berghe. “Het stadsbestuur kan door simpele maatregelen een groot verschil maken. Laat om te beginnen al vrachtwagens enkel rechtsaf slaan als het kruispunt conflictvrij is ingericht. Circulatiemaatregelen kunnen de verkeersveiligheid drastisch verhogen.”

In 2018 voerde de stad een proefproject van vrachtwagenverbod in tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan tijdens het begin en het einde van de school. De maatregel werd positief geëvalueerd, en de aannemers waren zelfs vragende partij om het verbod stadsbreed uit te rollen omwille van de duidelijkheid. Groen herhaalt dan ook die vraag.

Op termijn wil Groen af van vrachtverkeer in de Antwerpse woonwijken. Vanden Berghe: “Laat ons al beginnen met het beperken van zwaar vrachtverkeer tijdens de start en het einde van de schooldag.”

Minder vrachtverkeer in onze woonwijken. Teken onze petitie