Vrijwilligers Al Ikram zetten zich in voor armen

23 December 2013

Armoedeprobleme... Vele burgers zien het met lede ogen aan enbesluiten  dan maar zelf het engagement aan te gaan om hunmedemensen  te helpen. Mooi voorbeeld hiervan is de Borgerhoutse vereniging Al Ikram. Vrijwilligers van alle achtergronden werken elke dag samen aan het wegwerken van de armoede in Borgerhout.  Nordin Cherkaoui wilde samen met een aantal vrienden iets doen aan de schrijnende situaties die ze zagen in Borgerhout: mensen zonder dak boven het hoofd, veroordeeld tot bedelen om hun gezin van eten en kleding te voorzien. Zo kwamen ze in 2005 samen tot de oprichting van Al Ikram, om een antwoord te bieden aan de sterk groeiende armoede in ons district. De vereniging mikt vooral op mensen in Borgerhout en omgeving. De slogan van voorzitter Nordin luidt dan ook: "Denk eerst aan uw buren en denk dan aan de rest van de wereld."

 

Intussen werkt Al Ikram met een groot aantal vrijwilligers van verschillende nationaliteiten, culturen en religies. Allen geloven ze in de taak van barmhartigheid, samenhorigheid en engagement waarvoor Nordin al jaren ijvert. Samen zetten zij zich dag in dag uit in om mensen in armoede te helpen, te begeleiden en kracht te geven om uit de vicieuze cirkel van de armoede te geraken.

 

Al Ikram is wellicht het meest bekend door haar voedselbedelingen. Al doet de organisatie veel meer. De vrijwilligers bieden sociale hulp, delen kleding en huisraad uit, helpen bij het zoeken naar een geschikte en betaalbare woning en bij het regelen van administratieve taken en verplichtingen. Ondertussen helpt Al Ikram een 750-tal gezinnen en individuen, zonder onderscheid in religie, cultuur, geloof,... Om dat te kunnen realiseren zijn ze afhankelijk van vrijwilligers en donoren die geld, voedsel en kleding schenken. Wil jij meer weten, ook graag een handje toesteken of donor zijn? Neem dan contact op met Nordin: www.al-ikram.be. Steunen kan door voeding, kleding en inboedel te bezorgen bij Al Ikram. Je kan ook helpen met een gift op BE35 3630 7497 1037.