Weg met het sluipverkeer in de Neerlandwijk

19 Juni 2015

De Neerlandwijk is reeds lang het slachtoffer van transit- en sluipverkeer van en naar de Kernenergiestraat. Vooral de Schuurveldlaan en Edenlaan zijn hier de dupe van. Deze zijn quasi rechtlijnige verbindingswegen tussen de Planetariumlaan, de Atomiumlaan en de Kernenergiestraat. Reeds in 1987 hebben enkele bewoners een dossier hieromtrent opgesteld en overhandigd aan de lokale overheid. Sinds de komst en de uitbreiding van IKEA en Mediamarkt is de verkeerssituatie er erger op geworden. Niettegenstaande verkeersborden, verboden doorgang boven 3.5 T tenzij voor levering, komen zware vrachtwagens nog steeds door de wijk, vooral in de Edenlaan. Ook buslijn 21 rijdt door de Edenlaan, maar heeft op dit stuk een heel lage bezettingsgraad. De oudste huizen (anno 1958) hebben door al dit verkeer schade opgelopen.  Groen Wilrijk stelt voor om de doorgang tussen de Kernenergiestraat en de Planetariumlaan enkel mogelijk te maken voor bussen en aan de Volkerenlaan een bord verboden toegang te plaatsen zodat langs deze weg geen sluipverkeer de wijk kan inrijden. Verder pleiten we ervoor om van de Kleine Doornstraat een fiets- en wandelpad te maken, aansluitend op het reeds bestaande pad, en dit verder door te trekken richting Hof ter Beke. Er zijn voldoende alternatieve wegen voor automobilisten om vanuit de zuidrand Wilrijk te bereiken zonder Neerland te belasten. We stellen voor om de bestaande buslijn, zoals vroeger, te beperken tot het Edenplein of een alternatief traject te laten volgen via de Planetariumlaan. Het districtscollega wil niet ingaan op onze vragen voor een ontlasting van de Neerlandwijk. Vanuit Groen Wilrijk volgen we dit verder op en zullen we dit blijven aankaarten. We zijn van mening dat wijken in de eerste plaats toegankelijk en leefbaar moeten zijn voor bewoners en dat transitverkeer zoveel mogelijk vermeden moet worden.