Welkom bij het nieuwe Groen

14 November 2022

Borgerhout

Welkom bij het nieuwe Groen

Groen dat meer is dan Groen.

Want mensen denken nog te vaak dat Groen alleen staat voor klimaat en milieu.

Maar wij zijn zoveel meer. Want wat is een gezonde planeet zonder mensen die er zich goed voelen? Wat is een gezonde planeet zonder gelijke kansen voor iedereen? En als het mis loopt met klimaat en milieu, loopt het ook mis met ons welzijn en worden de meest kwetsbare mensen eerst getroffen. Groen is op die manier zoveel meer dan groen. Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. De drie zijn onlosmakelijk verbonden voor ons. Het zijn dan ook meteen de speerpunten in ons nieuwe, kleurrijke verhaal dat Nadia Naji en Jeremy Van Eeckhout als nieuw voorzitters duo voorstelden op het einde van de zomervakantie.

In een district zoals Borgerhout is het belangrijk om te blijven inzetten op een warm en sociaal beleid. De leefbaarheid in onze wijken blijft voor ons steeds het uitgangspunt of het nu gaat over de aanpak van het drugsbeleid, de geluidsoverlast van evenementen op spoor oost of het creëren van extra groene ruimte zoals het ‘Reuzenpark’ aan het Moorkensplein.

Borgerhout bruist op cultureel vlak en heeft een schitterende jongerenwerking. We maken ons dan ook grote zorgen over de impact van de besparingen die het stadsbestuur wil doorvoeren. 

Een wereld waarin we ons goed kunnen voelen: daar gaan we voor. Allemaal samen. #samenborgerhout

Stef Lauwers en Carolien Swiers / Covoorzitters Groen Borgerhout