Zes op de tien Antwerpenaren wil volledige overkapping Ring

24 September 2015

Zes op de tien Antwerpenaren (61%) is voorstander van een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox. Het merendeel van de Antwerpenaren vindt ook dat het huidige Oosterweeltracé fout is en verder weg moet van de stad. Voor Groen-fractieleider Wouter Van Besien is de boodschap van de Antwerpenaar duidelijk: "Overkap de hele Ring, leg het tracé meer naar het noorden, betrek Ringland en geef de mensen een duidelijk perspectief." onafhankelijkeonderzoeksbureau

Het iVox ondervroeg begin september in opdracht van Groen een representatief staal van duizend Antwerpenaren, verspreid over alle districten. In een online enquête kregen de respondenten verschillende stellingen over Oosterweel, Ringland en de overkapping van de Ring voorgelegd.

De stelling voor de volledige overkapping van de Ring wordt het meest ondersteund (61% is voor, 23% tegen en de rest heeft geen mening). Ook hoge scores halen de analyse dat de Vlaamse regering de Oosterweel niet gebouwd krijgt omdat ze niet wil luisteren naar de Antwerpenaar (57% ja, 27% nee) en dat Ringland veel meer betrokken moet worden bij het beleid (55% ja, 27% nee). Ook de stelling dat het huidige geplande tracé fout is, en verder weg moet van de stad, haalt het (47% ja,  26% nee). Niet verwonderlijk is dat ? na jaren van impasse ? de Antwerpenaren vooral willen dat het vooruit gaat, ongeacht hoe de nieuwe tunnel eruit ziet (55% ja, 32% nee). Meer en meer mensen betwijfelen ook of de nieuwe tunnel er ooit komt (42% gelooft dat die er nooit zal komen, 35% houdt er nog wel de moed in.)

Voor Wouter Van Besien maakt de studie duidelijk dat de meerderheid van de Antwerpenaren zich achter de visie van Groen schaart. De Antwerpse fractieleider trekt drie duidelijke conclusies:

1. Ga voor de volledige overkapping van de ring, combineer dat met een tracé noordelijker van de stad

2. Geef Ringland een belangrijke plek in de verdere uitbouw van het project en luister naar de Antwerpenaar in plaats van procedures pro forma te doen

3. Geef de mensen perspectief en zorg dat het vooruitgaat. Dat kan alleen door een draagvlak te zoeken in plaats van het conflict op de spits te drijven

Een eerste belangrijke testcase volgens Van Besien is de aanstelling van de intendant die de mobiliteitsproblemen in het Antwerpse mee moet onderzoeken en begeleiden. "Die intendant moet ruimte hebben om echt te gaan voor een volledige overkapping. In de documenten die nu voorliggen krijgt de intendant die ruimte niet. Er staat wel in de algemene omschrijving dat de ambitie een volledige overkapping is, maar uit de uitwerking blijkt dat de intendant enkel bevoegd is om te onderzoeken of er hier en daar een stukje overkapt kan worden van het huidige Oosterweeltracé. Het is duidelijk dat deze Vlaamse regering de oogkleppen ophoudt en niet wil zien wat er in Antwerpen leeft. Nochtans is er nu - voor de zoveelste keer - met de intendant een goede aangelegenheid om openheid te tonen."