Zieke mensen de noodzakelijke dringende medische hulp weigeren, is onmenselijk.

02 Juli 2015

Het Antwerpse OCMW heeft een adviserend arts in dienst, die reeds meermaals de adviezen van erkende artsen in twijfel trok. Hierdoor kregen mensen zonder papieren, die ziek zijn, niet de zorg die ze nodig hadden. "Zo werden er de laatste maanden 15 à 20 op 30 ingediende dossier afgewezen. Zo werd een vrouw met hartklachten en twee medische verklaringen van dringendheid en noodzakelijkheid toch afgewezen, zonder dat de OCMW-arts contact met haar heeft gehad, Nochthans is de wet duidelijk: als een erkend arts oordeelt dat een ziek en behoeftig persoon dringend medische hulp nodig heeft, dan moet het OCMW daarin tussenkomen.", aldus Dirk Avonts, OCMW-raadslid voor Groen, die zelf arts is en professor Huisartsengeneeskunde. "Dit is een gevaar voor de gezondheid van de zieke persoon in kwestie, maar het kan op termijn ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid in onze stad.", Dirk Avonts bond de kat de bel aan en gooide de kwestie in het publieke debat. Vanavond, op de Antwerpse OCMW-raad, ligt er hieromtrent een motie ter stemming voor.  Mensen die ziek zijn en daarvoor dringend medische hulp nodig hebben, maar niet de financiële middelen hebben om dit zelf te bekostigen en bovendien zonder een wettig verblijfstatuut in België zijn, kunnen volgens de wet beroep doen op "Dringende Medische Hulp". Het OCMW heeft in dit geval de plicht om de dringende medische hulp voor deze mensen te financieren. De nood aan medische hulp moet aangetoond worden met een medisch getuigschrift van een erkend arts. Nu blijkt dat het Antwerpse OCMW een adviserend arts in dienst heeft die al meermaals dergelijke medische getuigschriften van erkende artsen in twijfel trok. Daardoor kregen zieke en behoeftige mensen niet de Dringende Medische Hulp waar ze zo nood aan hadden. Dergelijke beslissingen hebben effect op de gezondheid van de zieke personen in kwestie, maar kunnen ook effect hebben op de volksgezondheid in onze stad.

Groen vindt dat het in twijfel trekken van de medische getuigschriften van collega-artsen niet tot het takenpakket van een adviserend arts van het OCMW mag behoren. De druk om attesten "af te keuren", en dus geen dringende medische hulp te financieren, zal voor de arts van het OCMW veel te hoog liggen. Volgens de wet is het de plicht van het OCMW om, op basis van een getuigschrift van een erkend attest, de kosten voor medische hulp van een behoeftig persoon zonder papieren te financieren. Daarom ligt er vanavond op de OCMW-raad een motie in die zin ter stemming voor:

De adviserend arts van het OCMW zal niet langer de bevoegdheid hebben tussen te komen in de afhandeling van de medische waarborgen in het kader van Dringende Medische Hulp. Het takenpakket van de arts zal in die zin aangepast worden. Dit houdt concreet in dat de adviserend arts het attest van een andere erkende arts, die Dringende Medische Hulp aan mensen zonder wettig verblijf attesteert, niet in twijfel kan trekken. Wanneer voldaan is aan de 3 wettelijke voorwaarden, met name onwettig verblijf, behoeftigheid en het medisch attest, zoals hoger beschreven, zal het OCMW voorzien in Dringende Medische Hulp in het kader van het KB van 12/12/1996.

Hieronder kan u de volledige motie downloaden en nalezen.

Interesse om vanavond naar de OCMW-raad te komen luisteren? Dat kan. Deze zitting is immers openbaar.

Hier vindt u alle info over de OCMW-raad van 2 juli 2015.

BIJLAGEN:
20150702%20Motie%20aangaande%20taken%20adviserende%20geneesheer%20van%20het%20OCMW_0.pdf