100 dagen De Wever II: geen coalitie om te kopiëren

02 Mei 2019

100 dagen De Wever II: geen coalitie om te kopiëren

Groen richt ’t Groen verdiep in en werkt eigen circulatieplan uit Antwerpen, 2 mei 2019 - In de eerste 100 dagen van een nieuwe bestuursperiode probeert een nieuwe bestuursploeg altijd de toon te zetten, een visitekaartje af te geven. Groen analyseerde de beslissingen in de startperiode, en kwam tot de bevinding dat dit geen coalitie is om te kopiëren.

Goede beslissingen wanneer openheid wordt getoond

“Uiteraard zijn er beslissingen genomen en plannen gelanceerd die goed zijn, en waar Groen zich mee achter zet”, opent Wouter Van Besien zijn analyse.  Zo zijn er de eerste stappen om de werken aan de Antwerpse ring als hefboom te gebruiken om Antwerpse jongeren aan een job te helpen, de plannen voor warmtenetten in de stad aan te leggen en de naamswijziging van Delwaidedok naar Bevrijdingsdok. In die beslissingen is, volgens Van Besien, een patroon te ontdekken. “Op het moment dat het college zich opengooit,  luistert naar alle stemmen en de echte samenwerking zoekt, gebeuren er mooie dingen.  Dat gebeurt jammer genoeg veel te weinig.”

Milieudossiers gemist

Met name in milieudossiers wordt de bal vaak misgeslagen.  Voor de Lage Emissie Zone lag er een studie op tafel die aangaf dat er veel maatschappelijke winsten te rapen lagen bij uitbreiding van de zone, maar de studie wordt van tafel geveegd. Tellingen uit de binnenstad wijzen uit dat de tijdelijke knip van de leien leidt tot 14.000 auto’s minder per dag. De schepen doet alsof hij dat niet hoort en weigert het debat over verdere auto-circulatiemaatregelen. Alsof luchtkwaliteit geen issue meer is.

Ondertussen wordt de rode loper gelegd voor de nieuwe INEOS-fabrieken, en sluit men de ogen voor de milieuproblemen die er mee gepaard gaan. Ook de statiegeld-alliantie wordt afgewezen. Antwerpen zou hier kunnen voorloper zijn voor heel Vlaanderen, maar het stadsbestuur kiest ervoor om dat niet te zijn.

De verbindende toon niet gevonden

Op cruciale momenten voor onze stad is deze toon niet gevonden.

Van Besien: “Een grote claim van het nieuwe stadsbestuur was om een verbindende toon aan te slaan.” Toen duidelijk werd dat er tijdelijk een opvangcentrum voor asielzoekers met een handicap zou worden ingericht in Deurne, gingen de burgemeester en verschillende schepenen volop in de aanval. Zo werden de buurt en de stad al op voorhand opgezet tegen mensen die in een heel moeilijke positie zitten. Alle menselijkheid was weg. Het Groen-voorstel om hier positief tegenover te staan en de bezorgdheden in de buurt weg te nemen in plaats van ze aan te blazen, werd door de meerderheidspartijen weggestemd.

Ook toen de stad geteisterd werd door granaataanslagen, verloor de burgemeester zich in een kinderachtige zoektocht naar zondebokken, in plaats van in empathie en solidariteit met de slachtoffers en buurtbewoners. Uiteindelijk heeft hij wel beloofd dat er een buurtvergadering ging komen, maar die is tot vandaag niet doorgegaan. 

Stadsontwikkeling blijft op maat van projectontwikkelaars

Het lijkt echt wel of deze stadsplanners nog in de jaren zeventig leven.

Rond twee grote stadsontwikkelingsdossiers heeft men beslissingen genomen en stappen vooruit gezet: de Slachthuissite en de site aan de Pelikaanstraat. In beide dossiers zien we exact dezelfde problemen naar voor komen: te weinig groen, geen sociale woningen en slechte mobiliteit. In beide dossiers zijn er ook veel bezwaren, en mensen die aan de alarmbel trekken. Maar men toont geen openheid en gaat gewoon door. Dit zijn A-locaties, en Antwerpen zou hier echt de stadswijken van de toekomst, groen en inclusief, kunnen bouwen.

De ruimte in het bestuursakkoord voor koerswijziging, wordt niet benut

Het bestuursakkoord van De  Wever II ligt sterk in lijn met het bestuursakkoord van De Wever I. De mogelijke koerswijzigingen waren zeer voorwaardelijk geformuleerd. In deze eerste 100 dagen zijn al wel wat van die voorwaardelijke opties gelicht, maar er zat geen enkele keer een koerswijziging bij.

Twee duidelijkste voorbeelden zijn de Isvag-verbrandingsoven en de luchthaven van Deurne. Het stadsbestuur van Antwerpen ging zijn houding over de nieuwe verbrandingsoven bepalen nadat de Vlaamse regering een beslissing had genomen. De Vlaamse minister beslist om de vergunning te weigeren. Maar de stad beslist, in plaats van afscheid te nemen van dit slecht project, in beroep te gaan en het project opnieuw te verdedigen. De luchthaven van Deurne moest volgens het bestuursakkoord een zakenluchthaven worden. Nu blijkt dat de passagierscijfers slecht zijn en men weer nieuwe toeristen wil aantrekken, blijkt dat geen probleem voor het college. De voorstellen van Groen om op termijn de luchthaven te sluiten en een participatietraject te starten voor de toekomst van de site, wordt door de meerderheidspartijen weggestemd.

De transparantie is achteruitgegaan

In de vorige legislatuur heeft Groen regelmatig het gebrek aan transparantie aangekaart. In deze bestuursperiode zien we nog een achteruitgang. Zo werd de oppositie uit de raad van bestuur van de haven gezet.  De voorstellen van Groen voor een lobby-register en participatie van het middenveld en alle Antwerpenaren bij de uitwerking van de meerjarenbegroting worden weggestemd.

We pakken zelf de stad in handen: ’t Groen verdiep

“Omdat het duidelijk is dat er veel kansen verloren gaan, neemt Groen zelf het heft in handen”, aldus een strijdvaardige Van Besien. “Er zijn voor onze projecten genoeg argumenten en er is genoeg enthousiasme bij de Antwerpenaren om die ook effectief te realiseren. Met ’t Groen verdiep pakken we enkele dossiers in handen, en nemen de rol van het schepencollege over. We werken de projecten uit tot op uitvoerbaar niveau, en organiseren erover inspraak voor Antwerpenaren en voor het middenveld.”

Het eerste project dat we onder handen pakken is een Antwerps circulatieplan. Ook zullen we al zeker onze tanden zetten in een initiatief voor gemeenschappelijke woningrenovaties en de oprichting van een adviesraad voor duurzaam ondernemen.

Lees het volledige persdossier hier.

Meld je aan voor 't Groen Verdiep.

Lees hier het plan van aanpak voor het circulatieplan.

58852822_917693315243018_8086074399205097472_n.png