"Tramlijnen 2 en 4 moeten behouden blijven"

23 Januari 2024

Hoboken

Groen pleitte voor het behoud van tramlijnen 2 en 4 vanaf de Lelieplaats in Hoboken op de districtsraad van Hoboken maandagavond. Het huidig districtsbestuur blijft immers vaag en onduidelijk over de toekomst van de tramverbindingen. "We vermoeden dat op de vervoerregioraad al lang beslist is dat minstens één van de tramlijnen zal verdwijnen en dat men kiest voor een overstapmodel. De afbraak van het openbaar vervoer in Hoboken moet stoppen," reageert fractieleider Betty Van Dyck (Groen) fel. De partij lanceert een petitie om tramlijnen 2 en 4 te behouden.

Maandagavond gaf de Hobokense districtsraad advies over het ontwerp van het regionaal vervoersplan. Dit is een uitgebreid plan over de mobiliteit in onze brede regio voor de komende jaren. Het tram- en busnetwerk in Antwerpen maakt hiervan deel uit, maar is nog niet concreet voorgesteld. 

Het districtsbestuur van Hoboken formuleerde alvast een advies en nam hierbij de volgende zin op: "We benadrukken het belang van de Zwaantjes als overstapplaats en van minstens het behoud van het aanbod aan openbaar vervoer."

Betty Van Dyck, fractieleider van Groen in Hoboken, is hier niet over te spreken. "Deze passage is erg vaag en doet vermoeden dat de vervoerregioraad al lang beslist heeft dat minstens één van de tramlijnen 2 en 4 zal verdwijnen. De afbraak van het openbaar vervoer in Hoboken moet stoppen."

Voor Groen is het duidelijk: tramlijnen 2 en 4 moeten blijven, net zoals de bestaande buslijnen in Hoboken. "Overstappen betekent immers minstens twee keer wachten, zolang niet alle tramlijnen met een hoge frequentie rijden en daarvoor zijn er geen budgetten voorzien. Wij dienden onze eis dan ook als amendement op het advies in. Ons voorstel werd door de meerderheid (N-VA, Vooruit en CD&V) en Vlaams belang weggestemd op de districtsraad," aldus Van Dyck.

N-VA en Vooruit dienden zélf een amendement in met de vraag voor een hogere frequentie op treinlijn L52, terwijl ze "het belang benadrukken van de Zwaantjes als overstapplaats en van minstens het behoud van het aanbod aan openbaar vervoer.  De Hobokenaar mag in het nieuwe OV-model niet inboeten qua frequentie, capaciteit en comfort." Ze traden echter niet in detail over wat dit dan concreet moet betekenen. "We stemden tegen omwille van de zwakke opstelling van de meerderheid en omwille van de bezwaren tegen het gehele vervoersregio plan."

Groen lanceert een petitie voor het behoud van tramlijnen 2 en 4 en voor een verbetering van de huidige dienstverlening.

 

Teken onze petitie