Groen start debat over deelsteps

19 April 2023

Groen start debat over deelsteps

We moeten het hebben over deelsteps in Antwerpen. Wij zien grote uitdagingen aan het huidige systeem. Vooral op vlak van overlast, overtredingen en ongevallen moet het stadsbestuur stappen zetten.

Antwerpen, 19 april 2023 In heel wat Europese steden woedt een maatschappelijk debat over de plek van deelsteps. Parijs verbood onlangs het gebruik ervan, in Brussel loopt een proefperiode met strengere regels. In steden als Hasselt, Gent en Leuven worden ze geweerd. Groen organiseert een online bevraging.

Groen-gemeenteraadslid Niel Staes: "We moeten het hebben over deelsteps in Antwerpen. Wij zien grote uitdagingen aan het huidige systeem. Vooral op vlak van overlast, overtredingen en ongevallen moet het stadsbestuur stappen zetten."

Het mobiliteitsbeleid van schepen Kennis maakt volgens Groen ook op vlak van deelsteps te weinig keuzes. Er zal meer moeten gebeuren dan dropzones afbakenen in de toeristische binnenstad. Net als in andere steden wordt Antwerpen met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Chaos op voetpaden, te hoge snelheden, ernstige ongevallen, kortom: gevaarlijke situaties. In woonwijken zijn achtergelaten deelsteps op voetpaden een plaag. En al te vaak wordt er te snel en roekeloos gereden.

De drie O's

Overlast

Het stadsbestuur moet ruimtelijke keuzes durven maken: waar willen we deelsteps en waar niet? Nu zijn het al te vaak voetgangers die de prijs moeten betalen door meer obstakels op het voetpad en minder vrije ruimte. Doordat steps zonder gevolgen op voetpaden, in parken, in smalle doorgangen, … worden achtergelaten, belemmeren ze de passage.

Overtredingen

De federale overheid verstrengde recent de regels rond het gebruik. Toch gaan veel overtredingen nog zonder gevolg, wat leidt tot gevaarlijk situaties. Wie te snel en roekeloos rijdt, of de deelsteps op voetpaden achterlaat, moet beboet worden. En er is ook dringend duidelijkheid nodig wat betreft de regels en aansprakelijkheid voor deelsteps die overal in het rond gestrooid worden.

Ongevallen

Tenslotte is er nood aan sensibilisering rond de risico's van deelsteps. Ongevallen zijn vaak heel ernstig, niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor derden die worden aangereden. De ongevalcijfers kenden de voorbije jaren een opwaartse trend, en de ongevallen met steps dragen hier enorm toe bij. Veel ongevallen worden ook niet door de politie geregistreerd, maar wel op de spoedafdelingen van onze ziekenhuizen.

Staes besluit: "Wij pleiten ervoor om, net zoals in Brussel, een duidelijk kader uit te tekenen. Als dan blijkt dat de situatie niet verbetert, moeten daar conclusies aan gekoppeld worden."

Groen is benieuwd naar de mening van de Antwerpenaar en hoopt een stadsbreed debat op gang te trekken.

Op www.groenantwerpen.be/deelsteps wordt alle input gebundeld.