Groen wil ambitieuzer groenplan

09 November 2015

In juni keurde het stadscollege het goed, een lijvig document dat alle groen in de stad in kaart brengt. De Groenfractie in de Antwerpse districtsraad verwelkomt het nieuwe plan maar had ook haar bedenkingen. De fractie diende een advies in om het groenplan nog te verbeteren. voorontwerp van het groenplan

Het nieuwe groenplan is een beleidsdocument dat de groenstructuur, de algemene principes en de strategie voor groenontwikkeling in de stad vastlegt. Het groenplan zal gebruikt worden als basis voor de lokale groenplannen in de districten. Een belangrijk document dus dat onder de loep werd genomen door de Groenfractie in de Antwerpse districtsraad.

Districtsraadslid voor Groen Anne Poppe is blij met het nieuwe document: "Het is een geweldige investering om al het groen in de stad geïnventariseerd te krijgen. Er worden bovendien veel opbouwende suggesties gegeven, wat zeer handig is voor beleidsmakers en uitvoerders in de stad en de districten."

Toch blijft de Groenfractie ook op haar honger zitten. Het participatietraject kon beter, er wordt geen woord gerept over de samenwerking met de districten en, vooral, het document is te vrijblijvend.

Dit groenplan is in feite een status-quo. 

Participatietraject kon beter

Anne Poppe was niet helemaal tevreden over het participatietraject: "Iedere burger was welkom op infowandelingen waarop je zelf suggesties kon doen. Mooi initiatief, maar er is zeer weinig communicatie rond gevoerd. Voor zij die wel op de hoogte waren, was het een hele heksentoer om er aan deel te nemen. De infowandelingen vonden immers plaats op een onmogelijk uur: 16u..."

Weinig ambitieus en te vrijblijvend

De Groenfractie vindt het ook jammer dat nergens in het document een financieel engagement wordt aangegaan voor de groenontwikkeling in de stad. "De suggesties hangen volledig af van goodwill en dat is te vrijblijvend voor ons.", aldus Poppe. Maar vooral, en dat is het meest teleurstellend voor de Groenfractie, het hele document is 'slechts' een inventaris en doet geen toekomstgerichte voorstellen. Anne Poppe: "Dit groenplan is in feite een status-quo. Het begrip 'plan' veronderstelt voor ons ook dat er concrete voorstellen voor de toekomst worden gedaan."

Samenwerking met districten?

Groen merkte tot slot op dat de districten bij de opmaak van het document geen enkel moment actief betrokken zijn geweest. Enkel een adviesronde is niet genoeg voor een samenwerking. De fractie roept daarom op om zo snel mogelijk het lokaal groenplan op te maken en van bij het begin samen te werken.

De Groenfractie diende daarop een advies in dat werd goedgekeurd door de districtsraad.

BIJLAGEN:
Advies_Groenplan_groenfractie.pdf