Red DocAtlas!

09 Juni 2023

Red DocAtlas!

Het afstoten van DocAtlas door de provincie valt niet rijmen met een goed inburgeringsbeleid

De deputatie van de Provincie Antwerpen (N-VA - CD&V) heeft beslist om enkele activiteiten en autonome provinciebedrijven (APB's) stop te zetten tegen het einde van de bestuursperiode 2019-2024. Zo zouden de taken van deze APB's niet meer behoren tot het kerntakenpakket van de provincie. Nochtans beslist de provincie zelf welke accenten het legt binnen haar bevoegdheden. Niet alleen het Suske en Wiskemuseum en de Warande zullen afgestoten worden door de provincie Antwerpen, maar ook DocAtlas zal slachtoffer worden van de gemaakte politieke keuzes. Groen Provincie Antwerpen & Groen Antwerpen betreuren deze beslissing.

Het gaat om een peulschil op een provinciaal budget. Het gaat hier meer om symboolpolitiek dan om daadkrachtig besturen.

DocAtlas is een documentatiecentrum dat opgericht is in het jaar 2006 en in 2011 het statuut van APB gekregen heeft. DocAtlas is gelegen in de Carnotstraat in de gebouwen van de Stad Antwerpen, naast de dienst integratie en inburgering Atlas. Het APB heeft ook een uitleendienst in de bibliotheek van de Warande in Turnhout. Het vult een unieke plek in binnen het onderwijsveld ten aanzien van ondersteuning van Nederlands voor anderstaligen en burgerschap.

De communicatie rond dit besluit verloopt niet goed. Zo is de genomen beslissing nog steeds niet extern gecommuniceerd en blijken klanten niet op de hoogte te zijn. De aanpak van de gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) getuigt van een gebrek aan leiderschap en menselijkheid.

De raadsleden ontvangen signalen dat het provinciale niveau nochtans het geschikte niveau is voor een documentatiecentrum. De werking van DocAtlas kost de provincie op jaarbasis 700.000 euro op een budget van 200 miljoen euro en bereikt meer dan 4500 mensen die actief zijn in het onderwijs via hun nieuwsbrief. De klanten die op de hoogte zijn van de sluiting, kunnen hun feedback achterlaten over de meerwaarde van de diensten.

Het centrum heeft een enorme expertise en een grote collectie van boeken, schriften en educatief materiaal opgebouwd die een meerwaarde bieden aan het onderwijsveld. Zo krijgt DocAtlas regelmatig mensen vanuit andere provincies over de vloer, omdat het aanbod zo sterk is. Dat deze beslissing genomen wordt op het moment dat het Vlaamse onderwijs en haar kwaliteit onder druk staat en er een enorm leerkrachtentekort heerst, valt niet in goede aarde.

Scholen met OKAN-klassen doen steevast beroep op DocAtlas. NT2-Leerkrachten kunnen in DocAtlas terecht voor allerhande leermiddelen. Mocht het documentatiecentrum niet bestaan, zou men het uitvinden. Wat stelt ons inburgeringsbeleid voor als centra als deze afgebouwd worden? Wij zijn zeer bezorgd. Nieuwkomers verplichten om Nederlands te leren is één ding, het aanbod steevast afbouwen, dat kunnen wij alvast niet rijmen met een goed inburgeringsbeleid.

Groen Provincie Antwerpen lanceert een petitie om de beslissing terug te draaien.