AGS Nieuwsbrief april 2016

06 April 2016

Nieuwsbrief Antwerpse Groene Senioren  Op 21 april

komen we terug samen voor onze maandelijkse vergadering. De aanslagen in ons land spelen door ons hoofd en zal ook onze politieke agenda voor lange tijd bepalen. Het debat over het begrotingstekort lijkt verdampt. De vele grote en kleine thema's die ons als groenen bezighouden schijnen nu futiel. 

 

We bereiden de verkiezingen voor, dat doen partijen. We werken aan ons groene project. In Antwerpen willen we een nieuwe burgemeester, een Groene als 't even kan. Met je ogen dicht weet je dan op wie wij ons geschut richten. Op de zittende burgemeester en zijn partij, natuurlijk. Gelukkig zit hij, dus kan je rustig en zorgvuldig mikken.

 

Als nu de Antwerpse senioren die met een goeie 100,000 zijn, kunnen overtuigd worden om net zoals de jongeren, met 25 %  voor ons te stemmen, dan zullen we eens wat zien. 't Is niet dat ze geen goeie reden zouden hebben om op Groen te stemmen. De welvaart van Jan Modaal is er niet op vooruit gegaan. Het fijn stof teistert onze longen. En het naar de buiten gaan wonen is geen optie voor senioren, die voor hun dagelijkse behoeften echt wel afhankelijk zijn van 't Stad.

 

We zijn oprecht bekommerd om de duizenden die uit de Levant en uit Afrika Europa binnenstrompelen. Bart Staes hoefde er óns echt niet op te wijzen dat onze samenleving een instroom van 0,50% van onze totale bevolking best wel aankan. Maar vele van onze vrienden zien de sociale welvaartstaat al in mekaar donderen. Hoe kunnen wij nu immers het OCMW van de wereld zijn? Zoals JMDD zich afvroeg. Nog voor een antwoord bedacht kon worden waren de "normen" en "waarden" van onze samenleving in het geding.

 

Streng immigratiebeleid, keihard optreden, afschaffen van de Wet Lejeune, herinvoeren van de doodstraf en aanpassen aan Onze "normen" en "waarden"?  Het komt uit dezelfde hoek, waar zedig gezwegen wordt over belastingfraude en milieucriminaliteit.

 

Voor de duidelijkheid: "Normen" zijn concrete richtlijnen voor het handelen. "Waarden" zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd.

 

Frans Roggen

 

 

Waarde vrienden,

 

Op 21 april komen we terug samen voor onze maandelijkse vergadering. De aanslagen in ons land spelen door ons hoofd en zal ook onze politieke agenda voor lange tijd bepalen. Het debat over het begrotingstekort lijkt verdampt. De vele grote en kleine thema's die ons als groenen bezighouden schijnen nu futiel. 

 

Politiek start de recuperatie. De zogezegde verdedigers van de 'westerse waarden' zijn dezelfde die een push-back beleid voorstaan. De aanslagen in Brussel zullen vanuit dezelfde waarden beantwoord worden met oproepen om te  bombarderen en bij uitbreiding om meer oorlogswapens aan te kopen.

 

Als groene senioren hebben we een belangrijke rol te spelen. Het ondersteunen van groepen en individuen die vanuit solidariteit en verbondenheid het dagelijks leven proberen waarde te geven is onze eerste opdracht. Kleine thema's worden zo terug van levensbelang. Al was het maar omdat deze vorm van engagement, ook in een politieke partij, ons behoedt voor moedeloosheid en cynisme.  Daarom ook dat we onze agenda verder moeten afwerken.

 

Ons communicatieplan wordt concreet en krijgt steeds meer inhoud. Nu is het nodig dat er een multiplicatoreffect wordt in gang gezet. Daarvoor hebben we elk van u nodig. Deel, re-tweet, forward en commentarieer 'onze' verschillende boodschappen naar en met uw persoonlijk netwerk. We hebben wat te vertellen en iedereen mag het weten. Ook de boodschap, doe mee, we zijn niet OUT blijft nodig.

 

Zondag 20 maart '16 stapten we met een ruime delegatie  mee op de parade van 'Hart boven Hard'. Dit deed deugd om dat je kon ervaren dat velen vanuit de meeste verschillende hoeken de boodschap van solidariteit en verbondenheid op een creatieve en warme manier brachten.

 

Een politiek engagement is en blijft voor plus-zestigers relevant. We hebben u nodig, de dagelijkse, vaak afschuwelijke realiteit vraagt een boodschap van solidariteit, verbondenheid en liefde. Onze jongeren in de partij kijken naar ons, we zullen ze niet in de steek laten.

 

De volgende vergadering zullen we onze thema's, veiligheid, de politieke positie van Groen in Antwerpen en mobiliteit verder ontwikkelen. Deze thema's krijgen door de actualiteit een sterkere en enigszins andere inhoud.

 

Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten.  Overtuig je vrienden om mee te komen, doen. De koffie staat klaar.

 

Luc lamote

Uw voorzitter.

 

Verslag donderdag 17 maart '16

Onze vergadering gaat door donderdag 21 april om 14u.  Chapo ( Statiestraat 146, 2600 Berchem).


 

BIJLAGEN:
Nieuwsbrief%20April%202016.pdf