Gezondheid en Umicore: informatie zoeken of krijgen?

04 Februari 2024

Hoboken

Gezondheid en Umicore: informatie zoeken of krijgen?

Koop een huis in Moretusburg en kom voor verrassingen te staan: Umicore kan nog steeds niet garanderen dat je er veilig kan wonen.

Recent klaagde een nieuwe familie dat ze niet op de hoogte waren van de gezondheidsrisico's door te wonen in de wijk Moretusburg, waar de fabriek Umicore vlakbij gelegen is. Ze voelen zich bekocht: geen duidelijke waarschuwing bij de makelaar of bij de notaris, geen informatie voor nieuwe bewoners aan het district of de stad, ... wel wanneer de wijkwerker aanklopt. Maar dan is het al te laat, want de kinderen hebben te hoge loodwaarden in het bloed.

Betty Van Dyck, districtsraadslid in Hoboken: "Net om zulke situaties te voorkomen, vroegen we in april voor een eerste keer, en in december voor een tweede keer bij het district om huidige én nieuwe bewoners beter te informeren. De lokale overheid moet zorgen voor ondubbelzinnige en correcte informatie over de risico's van wonen in een ruime perimeter rond de fabriek van Umicore. Via de website, via folders voor nieuwe bewoners, via een digitale nieuwsbrief waarop men zich kan inschrijven, via heldere en verplichte uitleg bij makelaars en notarissen."

"Je kan zoals het districtsbestuur (N-VA, Vooruit en cd&v) hopen dat mensen maar moeten zoeken naar de juiste informatie, of je kan er zelf alles aan doen om te zorgen dat belangrijke informatie over gezondheidsrisico's terecht komt bij onze Hobokenaren. Dat is tot nu toe niet echt gelukt."

"Schandalig"

Ilse van Dienderen, fractieleider voor Groen in de gemeenteraad, reageert geschokt. “Dat dit is kunnen gebeuren, is gewoon schandalig. Ons districtsraadslid Betty Van Dyck pleitte al in december voor juiste informatie, ook aan nieuwe bewoners. Wij vinden dat de notaris een informatieplicht heeft. Bodemattesten bevatten nu deze info: “Deze grond is gelegen in een milieugezondheidskundig aandachtsgebied. Meer informatie kan je terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid". Dat blijft nog veel te technisch. Dat de plek niet geschikt is voor gezinnen met kinderen, zou er letterlijk moeten staan," zegt van Dienderen.

Verder is Groen van oordeel dat Umicore haar aanbod om huizen op te kopen van gezinnen die willen vertrekken moet verlengen én uitbreiden. "Het recente onderzoek toont immers aan dat kinderen in een ruimer gebied te hoge lood in bloed waarden hebben. Dat is ontoelaatbaar. Een uitbreiding van het aanbod voor gezinnen met kinderen die weg willen, is nodig. De stad moet daarom in gesprek gaan met Umicore om dit af te dwingen. We zullen op de volgende gemeenteraad aandringen op actie," aldus van Dienderen.