Sociaal

Groen maakt van armoedebestrijding en sociaal beleid een topprioriteit. Iedere inwoner heeft recht op een menswaardig leven. De stad neemt hiervoor structurele maatregelen over alle beleidsdomeinen heen. Dan pas maken we van Antwerpen een inclusieve stad. Het voltallige schepencollege is verantwoordelijk voor sociaal beleid in de diverse beleidsdomeinen. In ons verkiezingsprogramma vind je dus op verschillende plekken (wonen, arbeid, onderwijs, diversiteit, vrije tijd ...) maatregelen terug die armoede bestrijden en voorkomen. In dit hoofdstuk grijpen we het samenvoegen van stad en OCMW aan om te komen tot een gedragen sociaal beleidsplan in dialoog met sociale organisaties en mensen in armoede, en focussen we op de maatregelen in het kader van wijkwerking, recht op sociale en juridische bijstand, en de toenemende digitalisering.

Mensen in armoede krijgen te maken met een hele wirwar aan hindernissen die het hen moeilijk maken uit de miserie te klimmen. Die hindernissen komen in vele vormen en versterken elkaar. Wie armoede echt wil aanpakken, moet een oplossing bieden voor al deze problemen. Een totaalvisie is noodzakelijk. Mensen in armoede worden immers geconfronteerd met moeilijk te begrijpen procedures en formulieren, beperkte arbeidskansen, schulden, moeilijke toegang tot wonen, gezondheidsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, een kleiner sociaal netwerk … Er is bovendien weinig ademruimte om na te denken over de toekomst wanneer je honger hebt, maar ook wanneer je het koud hebt, je moe, ziek of onzeker bent, laat staan wanneer je met al die dingen tegelijkertijd te maken krijgt.

Omdat we iedereen een volwaardige deelname aan de maatschappij gunnen, geven we mensen de kans stapsgewijs hun problemen op te lossen. We garanderen een traject op maat van het individu, door ruimte te creëren om te focussen op één probleem tegelijkertijd. Daarnaast zorgen we voor een structureel en preventief beleid op het vlak van onder meer wonen, werk, inkomen en mobiliteit waardoor de gelijkheid toeneemt en minder inwoners van onze stad in armoede belanden. We vertrekken bij ons beleid altijd

vanuit een vertrouwen in de mens en betrekken de Antwerpenaars in moeilijkheden zelf bij het vinden van oplossingen voor hun situatie. We beseffen dat niet iedereen in staat zal zijn de kloof met de maatschappij volledig te dichten. Voor hen moet er blijvende ondersteuning zijn. Wij laten niemand vallen. Antwerpen kan dat.

Meer over Sociaal Beleid

Nog meer over Sociaal Beleid

Sociaal beleid is voor Groen een horizontaal thema dat ook bij andere bevoegdheden en thematieken ruim aan bod moet komen. Je vindt daarom ook voorstellen rond sociaal beleid terug in volgende andere domeinen:

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.